برچسب

میز نهارخوری

مکانهای پرت را تبدیل به فضای غذاخوری کنید!

مکانهای پرت را تبدیل به فضای غذاخوری کنید وجود فضای غذا خوردن یک ضرورت اساسی است که نه فقط جسم را پرورش می دهد بلکه موجب صمیمیت افراد می شود. زمان غذا خوردن فرصتی است برای اعضای خانواده تا دور هم جمع شوند و یک غذای گرم میل کنند و با یکدیگر…
ادامه ...