برچسب

چی بزاریم داخل ظرف شویی

چه چیزهایی رو ماشین ظرف شویی برامون می تونه بشوره؟!

به این جعبه جادویی که تو آشپزخانه شماست نگاهی بیندازید! آیا این ماشین ظرف شویی فقط می تواند ظروفی مثل لیوان، بشقاب، قابلمه، سرویس قاشق چنگال ها را بشوید یا قابلیت بیشتری نیز دارد؟ دراین مطلب از تغییراسیون همراه ما باشید تا چند نمونه از
ادامه ...